Mua sắm bằng

7 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. Phiếu quà tặng tiNiWorld 1000k

  2. Phiếu quà tặng tiNiWorld 500k

  3. Phiếu quà tặng tiNiWorld 200k

  4. Phiếu quà tặng tiNiWorld 100k

  5. Phiếu quà tặng tiNiWorld 50k

  6. Phiếu quà tặng tiNiWorld 30k

  7. Vé xem phim 2D CGV các ngày trong tuần (thứ 2 ~ CN)

7 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần