Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH


HẠN MỨC

MEMBER

SILVER

GOLD

PLATINUM

ĐIỀU KIỆN

Đăng ký thành viên thành công

Ngưỡng thanh toán đạt từ 10 -20 triệu

Ngưỡng thanh toán đạt từ 20 -30 triệu

Ngưỡng thanh toán đạt từ 30 triệu

THỜI HẠN DUY TRÌ

Duy trì đến khi hủy đăng ký

Duy trì trong vòng 12 tháng kể từ khi thăng hạng thành công

COCO COIN TÍCH LŨY

100 VNĐ = 1 COCO COIN

HỆ SỐ COCO COIN TÍCH LŨY

x1.0

x1.5

x2.0

x2.5

QUY ĐỔI COCO COIN  - VNĐ

1 COCO COIN = 1 VND

HỆ SỐ QUY ĐỔI COCO COIN  - VNĐ

x1.0

x1.0

x2.0

x2.0

ĐIỀU KIỆN TÍCH LŨY

Áp dụng cho khách hàng có đơn hàng thành công (*) trên cửa hàng thương mại điện tử COCORO Life Vietnam


(*) Đơn hàng thành công là đơn hàng: 

  • Khách hàng đã nhận hàng thành công thông qua email xác nhận tình trạng <Đơn hàng thành công> từ COCORO Life Vietnam. 
  • Đơn hàng không phát sinh yêu cầu hủy hoặc trả hàng/hoàn tiền.

QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN


Voucher 200K

Cho đơn hàng từ 2,000,000

Voucher 500K

Cho đơn hàng từ 5,000,000


ĐIỀU KHOẢN - ĐIỀU KIỆN

  • Chương trình có 4 hạn mức thành tích dành cho khách hàng gồm: Member, Silver, Gold, Platinum. Thành tích sẽ được tính dựa trên tổng số đơn hàng và mức chi tiêu đã thực hiện trên cửa hàng COCORO Life Vietnam trong vòng 12 tháng gần nhất.
  • Để thăng hạng thành viên, khách hàng cần đạt được yêu cầu ngưỡng thanh toán của hạn mức tiếp theo.
  • Các ưu đãi của chương trình Khách hàng thân thiết không thể được quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức.
  • COCORO Life Vietnam có quyền hủy bỏ thứ hạng và voucher của thành viên nếu phát hiện có hành vi vi phạm và gian lận.
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của COCORO Life Vietnam là quyết định cuối cùng.