Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Văn phòng Sharp TP Hồ Chí Minh:

T5 - B3.07 & T5 - B3.09 - Tầng 3 - Masteri Thảo Điền
159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM
ĐT: (+84) 28 39 107 499 
Fax: (+84) 28 39 107 500